Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij verwerken uitsluitend gegevens alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn- match making voor een gelijkwaardig product – en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u een aanvraag bij ons doet, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. In principe heeft het onze voorkeur dat u alleen ‘zakelijke’ gegevens met ons deelt.

De gegevens die u aan ons verstrekt, gebruiken wij alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft, namelijk het onderhouden van contact en het zoeken naar een gelijkwaardig product.

Bewaartermijn: Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Ofgelijkwaardig.nl is een initiatief van Cowane B.V.